På svenska

In English

Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.2.6 Vaihtoehtoja satunnaisotannalle

Satunnaisotannassa on oleellista, että jokaisella alkiolla on mahdollisuus tulla valituksi otokseen ja alkioiden poimintatodennäköisyydet valitaan etukäteen. Usein tämä edellyttää paljon esitietoja perusjoukosta, ja otoksen poiminta saattaa olla työlästä.

Tilastokeskuksessa valtion rekisteriaineistot ja muut aineistot helpottavat satunnaisotannan tekoa, mutta muun muassa yritysten tekemät mielipidetiedustelut ja median tekemät katuhaastattelut perustuvat yksinkertaisempiin menetelmiin. Yleensä valtiollisten laitosten ja tilastovirastojen tekemät satunnaisotantaan perustuvat otostutkimukset ovat luotettavampia kuin selvitykset, jotka eivät perustu satunnaisotantaan. 

Muuhun kuin satunnaisotantaan perustuvia tutkimuksia on tehty usein mielipiteiden ja kulutuskäyttäytymisen selvityksissä. Media tilaa mielipidetutkimuksia uutisoidakseen mielenkiintoisia juttuja muun muassa poliittisista mielipiteistä ennen vaaleja. 

Ehkä kaikkein ongelmallisin menetelmä valita otos on kysyä vapaaehtoisia. Esimerkiksi jos lehdessä etsitään vapaaehtoisia haastattelututkimukseen, jossa kysytään mielipiteitä, tutkimukseen ilmoittautuvilla on luultavasti keskimääräistä voimakkaampia mielipiteitä asiasta. Silloin "otoksesta" saadaan todennäköisesti selvästi harhaisia tuloksia.

Satunnaisotantaa on verrattu muihin menetelmiin muun muassa artikkelissa Otantamenetelmä on surveytutkimuksen kulmakivi.


Jaa