Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.2.8 Web-survey

Web-surveyssä henkilö täyttää esimerkiksi tietokoneella tai matkapuhelimella kyselylomakkeen, jonka tiedot palautuvat tutkimuksen tekijälle. Kyselylomake on helppo täyttää ja ajankohdan voi valita vapaasti. Tällainen menettely on nopea vastaajalle ja tutkimuksen tekijälle. Kustannukset ovat pienet, sillä esimerkiksi kirjeitä ja haastattelijoita ei tarvita.

Web-surveyn osallistujia haetaan tyypillisesti kahdella tavalla: lähetetään kutsu sähköisesti tai kutsutaan osallistujia mukaan jollakin internetsivulla.

Sähköisillä kutsuilla saattaa olla vaikea muodostaa edustavaa otosta, sillä ei ole luetteloa kaikkien sähköpostiosoitteista tai kännykkänumeroista. Jos kutsu on internetsivulla, ei ole mahdollista varmistaa, millaiset henkilöt näkevät kutsun.

Sähköpostiin perustuvassa otannassa alipeitto saattaa olla ongelmallista: kaikilla ei ole internetyhteyttä ja yhteyden puuttuminen saattaa korreloida tutkittavan ilmiön kanssa, esimerkiksi sosiaalisesti epäaktiiviset vanhukset eivät usein käytä internetiä.

Web-surveyssä osallistumisen vapaaehtoisuus ja vastaamisen vapaus luovat eräitä ongelmia. Surveyn löytänyt henkilö saattaa ajatella esimerkiksi seuraavasti: 

a. Ei kiinnosta, en vastaa

b. Aihe kiinnostaa. Saako tähän vastata useammin kuin kerran?

c. Aihe on niin tärkeä, että yllytän kaverit äänestämään samalla tavalla.

Otos on itsevalikoituva: kyselyyn osallistuvat usein vain aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Sen vuoksi harha on todennäköisesti suurempi kuin tavallisessa otostutkimuksessa.

Kohdat b ja c ovat aiheuttaneet "väärinkäytöksiä", jotka eivät ole varsinaisesti web-kyselyssä kiellettyjä (ks. esimerkki Alankomaista).

Tilastokeskuksen tiedonkeruissa henkilöille annetaan tulevaisuudessa mahdollisuus vastata verkossa perinteisen puhelinhaastattelun tai paperilomakkeen täytön asemesta.

Tutustu otostutkimuksen historiasta kertoviin helppotajuisiin artikkeleihin:


Jaa