Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.4.2 Piirakkakuvio

Piirakkakuviolla (ympyrädiagrammilla) esitetään tyypillisesti luokitteluasteikollisen muuttujan eri arvojen osuuksia.

Piirakka (ympyrä) jaetaan osiin muuttujan luokkien perusteella. Jos luokkia on vähän, piirakkakuvio näyttää havainnolliselta. Siitä on kuitenkin vaikea vertailla sektorien pinta-aloja.

Kuvio. Asuntokunnat talotyypin mukaan vuonna 2014

Kuvio. Asuntokunnat talotyypin mukaan vuonna 2014

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen [viitattu: 16.3.2016].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_asuminen.html


Jaa