Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.4.4 Aikasarja

Aikasarja kuvaa muuttujan arvoa peräkkäisinä ajankohtina, kuten kuukausittain tai vuosittain. Peräkkäiset arvot liitetään usein viivalla toisiinsa: viivan alkupää on ajankohdan havaintoarvon kohdalla ja loppupää seuraavan ajankohdan havaintoarvon kohdalla.

Aikasarjan pitkän aikavälin muutokset eli trendi nähdään parhaiten, kun aikasarjaan sovitetaan käyrä, jossa on vähemmän vaihtelua kuin alkuperäisessä aikasarjassa.

Katso esimerkkejä aikasarjoista Tilastojen ABC -kurssilta.


Jaa