Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

3.3 Jakauman muoto

Jakauman muotoa luonnehditaan joskus vinoksi tai huipukkaaksi. Vinossa jakaumassa histogrammin pylväät tyypillisesti pienenevät siirryttäessä keskiarvosta vasemmalle nopeammin kuin keskiarvosta oikealle (esimerkki).

Jakaumaa kutsutaan huipukkaaksi, jos valtaosa arvoista on lähellä keskiarvoa ja kaukana keskiarvosta on vain muutamia arvoja. Huipukkuutta kuitenkin harvoin mainitaan.

Esimerkit

Jaa