På svenska

In English

Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.1.4 Merkintätavat ja viitteet

Taulukko. Merkintätapoja taulukossa

- ei yhtään
0 alle 0,5
. tieto ei loogisesti mahdollinen
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi,
tai sitä ei tietosuojasyistä saa esittää
* lukuun liitettynä kertoo, että kyseessä on ennakkotieto

Alaviitteissä kerrotaan yksittäiseen soluun, riviin tai sarakkeeseen mahdollisesti liittyviä erityistietoja. Alaviitteessä on maininta esimerkiksi siitä, jos tieto on eri vuodelta kuin otsikko ilmoittaa, jos tieto eroaa käsitteellisesti otsikon ilmoittamasta tai on laadultaan poikkeava muista tiedoista (esimerkiksi saatu eri lähteestä).

Jos esitetyssä aikasarjassa on vertailua haittaava katkos, se pitää merkitä selvästi joko soluun tai alaviitteellä.

Lähdeviite

Taulukon alla tulee tarvittaessa kertoa myös taulukon lähde. Lähdeviite on erityisesti tarpeen silloin, kun käytetään useammasta lähteestä poimittuja taulukoita.

Harjoitukset

Jaa