Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

4 Tilastollisia perusasioita

Tässä jaksossa esitellään tilastojen lukemisessa tarvittavia tilastotieteellisiä perusasioita. Jakaumat ja asteikot antavat välineitä kuvata joukkoilmiöitä. Keskiluvut ja hajonnan kuvaaminen tiivistävät jakaumia koskevaa tietoa tunnusluvuiksi. Jakaumia voidaan vertailla tunnuslukujen avulla ja vertailua varten on kehitetty myös omia laskentatapoja.


Jaa