Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

6.7 Asuntokunta, perhe, kotitalous

Tilastoissa on tarpeen käsitellä paitsi yksittäisiä ihmisiä koskevia havaintoja, myös heidän ryhmiään. Ryhmiä voidaan muodostaa asumisen, kuluttamisen tai henkilökohtaisten suhteiden perusteella.

Asuntokunta muodostuu samassa asunnossa asuvista ihmisistä. Alivuokralainen kuuluu samaan asuntokuntaan muiden osoitteessa asuvien kanssa. Asuntokuntakäsitettä käytetään rekistereihin pohjautuvissa tilastoissa.

Kotitalous on sellaisten ihmisten joukko, joka asuu ja ruokailee yhdessä tai käyttää tulojaan muuten yhdessä. Kotitalouteen voi kuulua perheen ulkopuolisia, mutta esimerkiksi alivuokralainen ei välttämättä ole muiden asunnossa asuvien kotitalouden jäsen. Kotitalouden käsitettä voidaan käyttää vain haastatteluihin pohjautuvissa tilastoissa, koska ruokailusta ja tulojen käytöstä ei ole tietoa rekistereissä.

Perhe muodostuu avio- tai avoliitossa olevista ja heidän luonaan asuvista lapsista. Samassa asunnossa voi asua useampikin perhe. Yksin asuva ei ole perhe, mutta yksinhuoltaja lapsineen on.

Nämä ryhmät ovat hyvin usein päällekkäisiä: yksi perhe asuu yhdessä asunnossa ja käyttää rahojaan yhdessä. Aina ei kuitenkaan näin ole: perhe voi esimerkiksi työn takia asua hajallaan eri kotitalouksissa, naapurissa asuva isoäiti taas voi kuulua samaan kotitalouteen kuin lapsen perhe. Se mitä ryhmitystä on järkevää käyttää, riippuu tiedon käyttötarkoituksesta.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa