Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

7.5 Kuluttaminen

Kuten tulot, myös kulutusmenot ovat osa aineellista elintasoa. Kuluttaminen on tulojen käyttöä, mutta myös laajemmin osa elintasoa ja koettua hyvinvointia – ainakin kehittyneissä maissa.

Tulotaso ja kulutustaso eivät ole samansuuruisia. Jos tuloja on paljon, kaikkea tuloa ei tarvitse kuluttaa, jolloin osa tuloista voidaan säästää ja osa rahoista voidaan käyttää investointeihin. Joskus taas kulutusmenot ovat suuremmat kuin tulot, jolloin tehdään velkaa.

Kulutuksella viitataan yleensä hyödykkeiden ja palveluiden ostamiseen. Kulutukseen käytettävän rahan tarve voi kuitenkin vaihdella eri maissa. Esimerkiksi verotuksen kautta rahoitettavat julkiset palvelut (esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto) voivat kompensoida kotitalouksien kulutusmenoja. Pohjoismaissa julkinen sektori tarjoaa maksutta tai halvalla hinnalla monia palveluita – esimerkiksi koulutusta – joita Yhdysvalloissa joutuu ostamaan markkinahintaan.

Yksittäisen kotitalouden tai perheen menojen suuruus on tietenkin riippuvainen siitä, kuinka moni rahoja käyttää. Suuressa perheessä rahaa kuluu enemmän kuin pienessä. Kuitenkin perheenjäsentä kohti laskettu menotarve on suurissa perheissä pienempi kuin pienessä perheessä: sekä suurelle että pienelle perheelle kummallekin riittää yksi hella, jääkaappi ja pesukone.

Kotitalouksien elintason arvioinnissa kulutusmenot suhteutetaankin usein niin sanottuihin kulutusyksikköihin perheenjäsenten lukumäärän sijasta. Yksin elävä aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Tällä hetkellä käytössä olevan laskutavan mukaan jos kaksi yli 13-vuotiasta henkilöä asuu samassa kotitaloudessa, kulutusyksikköjä kertyy vain 1,5. Kun tällaisia nuoria tai aikuisia on enemmän, kunkin lisähenkilön paino on 0,5 kulutusyksikköä. Jos kotitaloudessa on 0–13 -vuotiaita lapsia, annetaan heille kullekin vain 0,3 kulutusyksikön paino.

Kaksi aikuista ja kaksi alle 13-vuotiasta lasta on 2,1 kulutusyksikön kotitalous. Nelihenkisen lapsiperheen (isä, äiti, kaksi lasta) kulutustarve on vain hieman suurempi kuin kahden yksin elävän aikuisen.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa