Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

1.1 Työn kysyntä ja tarjonta talousteorian perusmallissa

Työmarkkinoita, kuten kaikkia muitakin markkinoita, voidaan tarkastella kysynnän ja tarjonnan mukaan. Työmarkkinoilla ihmiset tarjoavat työtään ja työnantajat (tai yritykset) kysyvät työtä eli palkkaavat työntekijöitä. Työmarkkinoilla työvoimapanokselle eli työntekijän tekemälle työlle määräytyy hinta, työntekijän palkka.

Työ voidaan siten ymmärtää ihmisen omistamaksi, enemmän tai vähemmän halutuksi tuotantopanokseksi. Palkka on vastaavasti korvausta tuon tuotantopanoksen vuokraamisesta.

Taloustieteessä näiden työmarkkinoiden toimijoiden eli työntekijöiden ja työnantajien katsotaan olevan päätöksissään johdonmukaisia ja rationaalisia. Tämä merkitsee sitä, että toimijat haluavat itselleen mahdollisimman suuren hyödyn. Työntekijä esimerkiksi tavoittelee riittävän korkeaa palkkaa ja työnantaja ahkeraa ja aikaansaavaa työntekijää. Hyöty on kuitenkin jokaiselle toimijalle hyvin yksilöllinen asia. Hyödyn maksimointi ei merkitse pelkän rahallisen hyödyn tavoittelua, vaan monet ihmiset arvostavat suuresti esimerkiksi vapaa-aikaa. Hyödykkeitä ja palveluita tuottavat yritykset ottavat myös tämän seikan huomioon omaa hyötyä tavoitellessaan.

Työvoiman kysyntä

Tarkastellaan tämän näkemyksen valossa ensin työvoiman kysyntää. Työnantajan kiinnostuksen kohteena on se tuotoksen lisäys, joka työntekijän työpanoksen avulla on mahdollista saada aikaan. Tämän tuotoksen lisäyksen työnantaja eli yritys pyrkii myymään hyödykemarkkinoilla ja saaman siitä hyödyn eli voiton. Työvoiman kysyntä eli työnantajan päätös palkata työntekijä, on siten johdettavissa siitä, miten hyvin yrityksen hyödykkeet tai palvelut menevät kaupaksi.

Työvoiman tarjonta

Entäpä työvoiman tarjonta? Kuten jo todettiin, niin työntekijän palkka on korvausta hänen tuotantopanoksensa käytöstä. Samalla palkka on myös korvausta menetetystä vapaa-ajasta. Vapaa-aika (perhe-elämä, ystävät ja harrastukset) on myös hyödyke, jota halutaan kuluttaa. On ihmisen itsensä päätettävissä, millaisen palkan ja vapaa-ajan yhdistelmän hän haluaa. Suurella palkalla (joka voi merkitä vähäistä vapaa-aikaa) on ehkä mahdollista kuluttaa vapaa-ajalla tiettyjä hyödykkeitä enemmän. Joskus taas runsas vapaa-aika on palkan määrää tärkeämpää.

Työmarkkinoiden tasapaino

Talousteorian perusmallissa työmarkkinoiden tasapainolla tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhdistymistä. Tiettyyn palkkatasoon yhdistyy tietty työpanoksen eli työllisyyden määrä, mikä tuottaa hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Mitä kysytympää työvoima on työmarkkinoilla, sitä korkeammaksi työntekijän palkka muodostuu, ja päinvastoin. Työvoiman tarjonta on puolestaan sitä suurempaa, mitä enemmän työmarkkinoilla on työvoimaa käytettävissä. Talousteorian perusmallin mukaisen työmarkkinoiden tasapainon vallitessa työvoimaa ei ole yli työnantajan tarpeen eikä myöskään liian vähän. Toisin sanoen tasapainotilassa työttömyyttä tai työvoimapulaa ei ole.

Harjoitukset

Jaa