Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

10.9 Maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan

Suomi oli aina toiseen maailmansotaan saakka maatalousmaa. 1910-luvun lopulla torpparilaitoksen lakkauttaminen loi uusia yksityisiä maatiloja. Maatilojen määrä kasvoi myös toisen maailmansodan jälkeen.

Maa- ja metsätaloutta harjoitettiin kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Maatilat saivat osan tuloistaan omista metsistään tai tekemällä talvisin metsätöitä toisten omistamissa metsissä.

Vuonna 1940 maa- ja metsätaloudessa työskenteli yli 1,2 miljoonaa henkeä, mutta määrä alkoi vähentyä nopeasti. 1960-luvun suuri muutto toi paljon uutta väkeä kaupunkeihin, Ruotsi houkutteli myös monia muuttajia. Nykyisin maa- ja metsätalous työllistää enää noin 110 000 suomalaista.

Teollisuus kasvoi voimakkaasti ja 1950-luvulla sen osuus työllisyydestä oli kaksinkertainen 1940-lukuun verrattuna. Enimmillään teollisuuden osuus oli 1980-luvulla, jolloin joka neljäs suomalainen sai tulonsa teollisuudesta. Palveluiden osuus työllisyydestä on kasvanut jatkuvasti 1950-luvulta saakka. Vuonna 2015 palvelualat työllistivät jo lähes kolme neljäsosaa suomalaisista.

Kuvio. Työllisyyden rakenne toimialoittain 1960–2015

Kuvio. Työllisyyden rakenne toimialoittain 1960–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.


Jaa