Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

3.3 Työllisyysaste

Työllisyysaste on 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Työllisyysaste voidaan laskea muillekin ikäryhmille. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työllisyysasteluku on Suomen virallinen työllisyysaste ja kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa ei ole tietoa 15–17-vuotiaiden työssäkäynnistä, joten työllisten osuus voidaan laskea 18 vuotta täyttäneistä. Kunnittaiset ja kuntaa tarkemmalla aluejaolla tuotetut työllisyystiedot saadaan työssäkäyntitilastosta.

Työllisyysaste

  • kasvaa yleensä talouskasvun nopeutuessa
  • laskee tai pysyy ennallaan talouskasvun hidastuessa
  • kehittyy yleensä samansuuntaisesti työvoimaosuuden kanssa.

Työllisyysaste on keskeinen kansantalouden hyvinvoinnin mittari. Se on tärkeä myös seurattaessa valtiontaloutta ja verotuloja. Katso sen laskukaava.

Kuvio. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 1989–2015

Kuvio. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 1989–2015

 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko. 010. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2016]. Saantitapa:  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/010_tyti_tau_102.px

Katso tuorein työllisyysaste Findikaattorista.


Jaa