Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

4.2 Ammatti

Ammatilla viitataan työhön, jota henkilö tekee riippumatta ammattiasemastaan (palkansaaja tai yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Tehtaassa työskentelevän sihteerin ammatti on sama kuin toimistossa työskentelevän sihteerin, jos työtehtävät vaativat samaa ammattitaitoa. Ammatteja luokiteltaessa on pyritty ottamaan huomioon tietyn työn (ammatin) vaatima ammattitaito ja erikoistuminen. Ammatti pyritään määrittelemään mahdollisimman tarkalla tasolla perustuen ammattiluokitusstandardiin.

Tilastokeskus julkaisee ammattitietoja työvoimatutkimuksessa, työssäkäyntitilastossa ja palkkatilastossa.

Työvoimatutkimuksen ammattitieto perustuu haastateltavan henkilön omaan ilmoitukseen. Työllisen ammatti määritellään työvoimatutkimuksessa päätyön ammatin mukaan.

Työssäkäyntitilastossa ammatti on vuodesta 2004 lähtien määritelty vuosittain kaikille työlliseen työvoimaan kuuluville palkansaajille ja yrittäjille. Tietoja on saatavilla myös aiemmilta vuosilta. Työssäkäyntitilastossa ammatti määritellään työllisen henkilön päätyön ammatin mukaan. Ammattitietoja kerätään useista eri lähteistä, kuten työnantajajärjestöjen sekä valtion ja kuntien työsuhderekistereistä ja Tilastokeskuksen palkkatilastosta. Osa työssäkäyntitilaston tiedoista kootaan yrityksiin kohdistuvilla tiedonkeruilla.

Palkkatilaston ammattitiedot ovat työssäkäyntitilaston ammattitiedon tärkein tiedonlähde. Palkkatilaston tiedoista puuttuvat kuitenkin muun muassa yrittäjät, joten saatuja tietoja täydennetään muista tietolähteistä.

Ammattien luokittelussa on Tilastokeskuksessa käytössä Ammattiluokitus 2010. Tätä ennen käytössä oli Ammattiluokitus 2001. Eri luokitusversioilla tuotetut tiedot eivät ole vertailukelpoisia.


Jaa