Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

4.6 Toimiala

Toimiala kuvaa taloudellista toimintaa, jossa resursseja yhdistellään tietynlaisten tavaroiden tai palvelujen tuottamiseksi. Toimintaa voidaan luonnehtia käytettyjen resurssien, tuotantoprosessin sekä syntyneiden lopputuotosten kautta. Toimialojen pääluokkia ovat esimerkiksi maatalous, metsätalous ja kalatalous, teollisuus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut.

Toimialaluokitus systematisoi erilaisten toimialojen kuvausta. Luokitusta käytetään erilaisten organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun. Yhtenäinen luokitus mahdollistaa esimerkiksi ajalliset ja alueelliset vertailut.

Tilastokeskuksessa on käytössä Toimialaluokitus 2008 eli TOL 2008. Se perustuu kansainvälisiin luokituksiin, ja sitä käytetään laajasti. Toimialaluokitusta voidaan tarvittaessa myös uudistaa. Tämä vaikeuttaa tietojen ajallista vertailua, mutta on toisaalta välttämätöntä, kun taloudellinen toiminta saa uusia muotoja.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työssäkäyntitilasto julkaisevat tietoja toimialoittain.


Jaa