Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

4.7 Työnantajasektori

Työnantajasektoriluokitus on kansallinen muunnelma virallisesta sektoriluokituksesta. Tilastokeskuksessa pyritään käyttämään yhtenäistä sektoriluokitusta, mutta joissakin tilastoissa on käytössä poikkeavia luokitteluja. Työnantajasektoriluokituksen avulla voidaan tehdä jako muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Työvoimatutkimuksessa käytetään sektoriluokitukseen pohjautuvaa työnantajasektoriluokitusta, jonka tarkoituksena on luokitella tilastoaineistojen havainnot työmarkkinoiden sopimustoiminnan mukaisesti. Työvoimatutkimuksessa työnantajasektori määrittyy työpaikan tai yrityksen tietojen perusteella yritysrekisteristä.

Työssäkäyntitilastossa työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja yritysmuotoa. Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin.

Palkkatilastoissa käytetään palkkasopimiseen perustuvaa sektoriluokittelua.

Lisätietoa:


Jaa