Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

4.9 Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella (esimerkiksi tietyssä kunnassa) työssäkäyvien ja samalla alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen.

Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 prosenttia, on työpaikkoja vähemmän kuin alueella asuvia työllisiä.

Tietoa työpaikkaomavaraisuudesta saadaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.


Jaa