Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6.3 Työlliset eri ammateissa

Työllisten ammateista saadaan tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ja työssäkäyntitilastosta.

Ammattitieto perustuu työvoimatutkimuksessa haastateltavan omaan ilmoitukseen. Työllisen ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan. Ammattitietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarkastelemalla palkansaajien säännöllistä viikkotyöaikaa eri ammateissa. Työvoimatutkimuksessa ammatti luokitellaan Tilastokeskuksessa käytössä olevien ammattiluokitusten mukaan.

Työssäkäyntitilastossa ammatti määritellään työllisille henkilöille heidän tekemänsä päätyön perusteella. Työssäkäyntitilastossa ammatti määritellään vain työllisille. Tietoa saadaan esimerkiksi eri ammatissa toimivien määrästä sekä työllisen työvoiman suhteellisesta jakautumisesta ammatteihin. Tarkastelua voidaan tehdä myös esimerkiksi sukupuolen, iän, koulutuksen, kansalaisuuden tai alueen mukaan.

Työssäkäyntitilaston tuottaman tiedon mukaan Suomen kolme yleisintä ammattiluokkaa vuonna 2013 olivat

  • myyjät
  • sairaanhoitajat
  • toimistosiivoojat.

Näissä ammateissa työskenteli yhteensä lähes 210 000 henkeä. Miehillä yleisin ammattiluokka oli kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, kun taas naisilla yleisin ammattiluokka oli myyjät.

Tietoja on saatavissa työssäkäyntitilastosta vuosittain vuodesta 2004 alkaen. Myös tätä vanhempia tietoja on julkaistu, mutta ei kaikille vuosille. Ammattitietojen muutosten seurantaa hankaloittaa ammattiluokituksen uudistuminen. Uusin luokitus (Ammattiluokitus 2010) otettiin käyttöön vuoden 2010 tiedoista eteenpäin. Tätä ennen käytössä oli Ammattiluokitus 2001. Eri luokitusversiot eivät ole suoraan yhdistettävissä.


Jaa