Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6.4 Työllisyys sosioekonomisen aseman mukaan

Luokittelemalla väestö sosioekonomisen aseman mukaan pyritään muodostamaan ryhmiä, joiden jäsenet elävät yhteiskunnassa suurin piirtein samankaltaisissa asemissa. Tietoa työllisten sosioekonomisesta asemasta saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ja työssäkäyntitilastosta.

Työvoimatutkimuksessa palkansaajat luokitellaan sosioekonomisen aseman mukaan ylempiin ja alempiin toimihenkilöihin sekä työntekijöihin. Yrittäjät voidaan luokitella työnantajayrittäjiin, yksinäisyrittäjiin ja yrittäjäperheenjäseniin. Luokittelussa käytetään Tilastokeskuksen sosioekonomisen aseman luokitusta.

Tietoa sosioekonomisesta asemasta voidaan hyödyntää esimerkiksi tarkastelemalla eri sosioekonomisessa asemassa työskentelevien säännöllistä viikkotyöaikaa.

Työssäkäyntitilastossa sosioekonomisen aseman päättelyssä käytetään tietoja henkilön työssäkäynnistä, ammatista, ammattiasemasta ja toimialasta.

Työlliset luokitellaan

  • yrittäjiin
  • ylempiin ja alempiin toimihenkilöihin
  • työntekijöihin.

Työelämän ulkopuolella olevat luokitellaan esimerkiksi eläkeläisiin, opiskelijoihin ja työttömiin. Alaikäiset perheenjäsenet luokitellaan asuntokunnan viitehenkilön eli suurituloisimman jäsenen ammatin perusteella.

Työssäkäyntitilaston tietojen mukaan vuonna 2013 työllisistä suurin sosioekonominen ryhmä oli alemmat toimihenkilöt, joita oli 37 prosenttia. Yhdessä ylempien toimihenkilöiden kanssa toimihenkilöiden joukko kattoi 58 prosenttia kaikista työllisistä. Toisen suuren joukon muodostivat työntekijät, joiden osuus oli lähes 30 prosenttia. Yrittäjien osuus oli noin 11 prosenttia vuonna 2013.


Jaa