Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

6.6 Maahanmuuttajien työllisyys

Tietoa maahanmuuttajien työllisyydestä saadaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Ulkomaalais- ja maahanmuuttajakäsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Maahanmuuttajien työllisyyden tarkasteluun voidaan käyttää useita taustamuuttujia kuten kieltä, kansalaisuutta, syntymävaltiota tai syntyperää. Lisäksi voidaan tarkastella eri sukupolven maahanmuuttajia.

Henkilön syntyperä muodostetaan työssäkäyntitilastossa henkilön oman ja hänen vanhempiensa syntymämaan perusteella. Ulkomaista syntyperää olevilla työikäisten työllisyysosuus oli matalampi kuin suomalaista syntyperää olevilla. Vuonna 2014 työssäkäyntitilaston tietojen mukaan ero työllisten osuudessa oli 19 prosenttiyksikköä.

Työssäkäyntitilastosta ei saada tietoa tilapäisestä ulkomaisesta työvoimasta. Työvoimatutkimuksesta ei puolestaan julkaista lainkaan tietoja maahanmuuttajien osallistumisesta työelämään, koska kyseessä on otostutkimus ja otoksessa olevien maahanmuuttajien määrä on pieni (katso lisätietoa otannasta Tilastojen ABC -kurssilta).

Kuvio. Työllisyysosuus syntyperän mukaan 2000–2014

Kuvio. Työllisyysosuus syntyperän mukaan 2000–2014
Lähde: Työssäkäyntitilaston sisäinen tietokanta. Suomen virallinen tilasto (SVT): vuosien 2000–2011 tiedot: Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus. [viitattu: 9.6.2016]. Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyokay/index.html 

Tutustu Tilastokeskuksen Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivuun.


Jaa