Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Tutkimusaineistot

Yritystoiminnan kehitystä ja piirteitä voidaan tutkia kokoamalla tietoja konserni-, yritys- ja toimipaikka-aineistoista, jotka pohjautuvat laajoihin hallinnollisiin rekistereihin tai kyselytutkimusten tietoihin.

Saatavilla on tietoja mm.

  • yritysten ominaisuuksista (toimiala, sijainti, oikeudellinen muoto, omistussuhteet)
  • toiminnasta (kannattavuus, tuotanto, vienti, tuonti, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, innovaatiot, ICT, yritystuet)
  • henkilöstöstä (palkat, koulutus, ammatit, liikkuvuus)

Henkilöiden ominaisuuksia, käyttäytymistä ja historiaa voidaan tutkia sekä rekisteripohjaisten että haastatteluaineistoihin pohjautuvien tietojen avulla.

Tietoja on saatavilla

  • työssäkäynnistä ja työsuhteista
  • työttömyys- ja eläkejaksoista
  • palkoista ja työoloista
  • koulutuksesta, opiskelusta ja tutkinnoista
  • tuloista, kulutuksesta ja ajankäytöstä
  • asumisesta ja rakentamisesta
  • rikosasioista ja kuolemansyistä.

Yhdistetyt työntekijä–työnantaja-aineistot antavat mahdollisuudet tutkia erilaisia yritystoimintaa ja työmarkkinoita koskevia ilmiöitä ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita, mm. työntekijöiden ominaisuuksia, henkilöstön liikkuvuutta yritysten ja toimialojen välillä sekä ammattirakenteiden dynamiikkaa. Myös palkoista ja niiden rakenteesta on saatavilla lisätietoja henkilöille työnantajittain.

Aineistovalikoimaan kuuluvat sekä valmiit tutkimusaineistot että Tilastokeskuksen aineistoista räätälöidyt tutkimusaineistot. Aineistojen yhdistäminen tutkijan omiin tai muiden organisaatioiden luovuttamiin aineistoihin on myös mahdollista tilastolain puitteissa. Valmiiden tutkimusaineistojen saaminen käyttöön on yleensä helpompaa ja edullisempaa kuin aineiston räätälöinti asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Tutkimukseen soveltuvia aineistoja ja aineistokuvauksia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Tilastokeskuksen tilastoasiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Kaikki aineistot on mahdollista yhdistää keskenään suojatuilla yli ajan yhtenäisillä yksikkötunnuksilla, ns. pseudotunnisteilla, mikä mahdollistaa yksiköiden seuraamisen vuodesta toiseen. Lisäksi aineistoja yhdistämällä saadaan rakennettua kunkin tutkimustarpeen mukainen, tarvittaessa erittäin laaja tietosisältö. Etäkäyttöpalvelussa tutkija voi myös itse muodostaa oman aineistonsa linkkaamalla tietoja eri lähteistä.

Tarkempaa tietoa tutkimusaineistoista on saatavilla aineistokuvauksista.


Jaa