Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

2.1 SISU-mallin tausta ja tehtävät

Tilastokeskus kehittää ja ylläpitää Suomen henkilövero- ja sosiaaliturvajärjestelmää mallintavaa SISU-mikrosimulointimallia. SISU-malli on henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen tarkoitettu laskentaväline.

SISU-mallin kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2010 valtiovarainministeriön käynnistämällä hankkeella, jonka tavoitteena oli kehittää Suomessa käytössä olleita malleja kehittyneempi mikrosimulointimalli. Samalla mallin ylläpito ja kehittäminen päätettiin keskittää Tilastokeskukseen. Hankkeen pohjalta Tilastokeskus asetti kehittämisprojektin, jonka tuotoksena keväällä 2013 julkistettiin uusi, laajaan käyttöön tarkoitettu SISU-mikrosimulointimalli.

Uusi malli on vienyt suomalaisen mikrosimuloinnin uudelle tasolle käytettävyydessä ja laskentatarkkuudessa. Laskentatarkkuus on parantunut väestöä paremmin edustavan pohja-aineiston avulla. Lisäksi malliin on rakennettu helppokäyttöinen käyttöliittymä.

Malli on kehitetty Tilastokeskuksessa tiiviissä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut lisäksi useita asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.


Jaa