På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Väestö

Väestöllä tarkoitetaan jonkin maan tai alueen – esimerkiksi kunnan – väestöä. Väestö voidaan jakaa vakituisiin asukkaisiin tai tilapäisiin asukkaisiin. Tilapäiset asukkaat asuvat alueella tietyn ennalta määrätyn ajan. Henkilön katsotaan asuvan vakituisesti alueella, jos hän aikoo asua siellä yli vuoden. Tästä säännöstä monilla mailla on poikkeuksia. 

Tilastoitaessa väestöä perustana voivat olla seuraavat kaksi määritelmää:

  • De jure -väestö on alueella vakituisesti – laillisesti – asuva väestö
  • De facto -väestö on alueen todellinen väestö, johon lasketaan mukaan kaikki siellä tilapäisesti asuvat henkilöt. Joissakin maissa jopa turistit kuuluvat tähän ryhmään.


Jaa