Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

10.1 Mitä on väestöpolitiikka?

Väestöpolitiikka määritellään pyrkimyksiksi ja toimenpiteiksi, joiden tarkoituksena on vaikuttaa syntyvyyteen, kuolevuuteen, avioituvuuteen ja muuttoliikkeeseen siten, että väestönkehitys on yhteiskunnan kehityksen kannalta suotava.

Koska väestönkehitys riippuu yhteiskunnan taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, väestöpolitiikan määritteleminen itsenäiseksi "politiikaksi" on usein vaikeaa. Varsinkin rajanveto esimerkiksi perhepolitiikan, työvoimapolitiikan, asuntopolitiikan, sosiaalipolitiikan ja aluepolitiikan välillä ei ole kovin selkeä. Näissä kaikissa, kuten muissakin poliittisissa toimissa, keskeisenä tekijänä ovat väestön määrä, sen ikä-, sukupuoli- ja siviilisäätyrakenne sekä se, miten väestö on alueellisesti sijoittunut.

Suomessa väestöpolitiikasta on puhuttu eniten silloin, kun on haluttu edistää syntyvyyttä. 1930-luvulla alkanut huoli väestömme sukupuuttoon kuolemisesta sai väestöpoliittiseksi esitaistelijakseen vuonna 1941 perustetun Väestöliiton. Sen alkuaikojen keskeiseksi tehtäväksi tuli syntyvyyden edistäminen sekä perheiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen. Monien väestöpoliittisten – tai paremminkin perhe-, asunto- ja sosiaalipoliittisten – uudistusten ideoijaksi onkin 1940-luvulta lähtien osoittautunut Väestöliitto.


Jaa