På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

11.2 Ennuste – kristallipalloko apuna?

Suomessa on yleisesti vakiintunut kielenkäyttöön sana väestöennuste, kun puhutaan tulevaisuuden väestökehityksestä. Tämän sanan synonyyminä voidaan käyttää väestöprojektiota, väestöprognoosia tai tulevaisuuteen ulottuvaa väestölaskelmaa. Näistä viimeinen tuntuu neutraalimmalta eikä anna kuvaa ennustamiseen käytettävästä "kristallipallosta". Sen sijaan väestöprojektio on enemmän mielletty menneen väestönkehityksen jatkeeksi ilman mitään erityisiä olettamuksia väestönkasvun muuttumisesta.

Vuonna 1973 Valtioneuvoston kanslian väestöennusteryhmä on raportissaan Väestöennusteiden laadinnan järjestäminen (1973:1) määritellyt tulevaa väestönkehitystä kuvaavat neljä laskelmaa seuraavasti:

  1. Väestöennusteet ovat väestönkehitykseen vaikuttavien tekijöiden menneeseen kehitykseen perustuvia laskelmia, joihin ei sisälly ennusteen laatijan suunnittelemaa väestönkehitystä eikä aluepoliittista tahdonilmaisua.
  2. Väestösuunnitteet ovat päätettyihin tai suunniteltuihin yhteiskuntapoliittisiin toimintalinjoihin perustuvia väestönkehityksen laskelmia, jotka toimivat mitoitusohjeina yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta vastaaville viranomaisille.
  3. Väestöohjelmat ovat halutun väestönkehityksen ja alueellisen sijoittumisen toteuttamisohjelmia, joissa on määritelty väestön sijoittumista koskevat aluepoliittiset tavoitteet ja ilmaistu keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
  4. Väestötavoite on toivotun väestönkehityksen antama tulos. Väestötavoitteet asetetaan usein suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Euroopan komission tilastotoimisto Eurostat käyttää väestöennusteistaan nimitystä väestöskenaario. Tuota sanaa ei myöskään heti miellä "kristallipalloksi".

Skenaariossahan tarkastellaan vaihe vaiheelta todennäköisiä tapahtumia, jotka johtavat tiettyyn tulokseen – esimerkiksi tulevaisuuden väestömäärään. Eurostatin väestöskenaario lasketaan samalla tavalla kuin väestöennuste. Se on menneen kehityksen perusteella tehty laskelma tulevaisuudesta olettamalla syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehittyvän toivotulla tavalla. Näin se ei poikkea perinteisestä väestöennusteesta.

Lisätietoa:


Jaa