Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

13.1 Maapallon väestönkehitys

On arvioitu, että maapallolla asui yli 30 000 vuotta sitten muutama 100 000 asukasta. Vuonna 10 000 eaa väkiluvun on arvioitu nousseen kuuteen miljoonaan ja ajanlaskumme alussa väkiluku olisi ollut jo 252 miljoonaa. Nämä laskelmat perustuvat muutamien väestötieteilijöiden ja historioitsijoiden (Biraben, Coale, Sauvy ja Bourgeois-Pichat) tekemiin arvioihin. On kuitenkin selvää, että väestönkasvu oli esihistoriallisena aikana erittäin altis vaihteluille. Kuolevuus oli korkea ja jokapäiväisen ravinnon hankkiminen tuotti vaikeuksia. Väkiluvun on arvioitu alkaneen kasvaa vasta silloin, kun ihmiset siirtyivät viljelemään maata eli siirtyivät pysyvämmin asumaan paikoilleen.

Maapallon väestön on arvioitu pysyneen lähes samana ensimmäiset tuhat vuotta ajanlaskumme alusta. Olihan tuo aika Euroopassa jatkuvien sotien ja tautien aikaa. Kun ensimmäinen vuosituhat vaihtui, maapallon väkiluvun arvioitiin olevan sama kuin ajanlaskumme alussa eli noin 250 miljoonaa. Siitä väestö alkoi kuitenkin pikku hiljaa kasvaa. Kun musta surma verotti 1300-luvulla väestöstä kymmeniä miljoonia, jäi tämä viimeiseksi kerraksi, kun maapallon väestö väheni.

Maapallon menneen kehityksen arvioihin voit tutustua United States Census Bureau -sivulla. Huomaa, että väestöhistorioitsijat ovat hyvin erimielisiä – tosin ei kovin paljon – maapallomme menneestä väestönkehityksestä.

Maapallon väestö alkoi voimakkaammin kasvaa 1800-luvulla, kun kuolevuus alkoi aleta. Yleisen hygienian lisääntymisellä oli merkittävä vaikutus kuolevuuden alenemiseen. Ensimmäisen miljardin maapallon väkiluku saavutti 1800-luvun alkupuolella ja toinen miljardi tuli täyteen 1920-luvulla. Tuon toisen miljardin ylittämiseen kului yli sata vuotta. Kolmas miljardi ylitettiin jo 40 vuoden kuluttua ja siitä väestönkasvu vain kiihtyi; neljäs miljardi ylitettiin 14 vuodessa, viides 13 vuodessa ja kuudennen miljardin ylitykseen tarvittiin enää 12 vuotta!

Miljardin asukaan rajan ylitys:

  • 1. miljardi 1800-luvun alkupuoli
  • 2. miljardi 1920-luku
  • 3. miljardi 1960
  • 4. miljardi 1974
  • 5. miljardi 1987
  • 6. miljardi 1999
  • 7. miljardi 2012
  • 8. miljardin ennuste 2025

Lähde: US Census Bureau. International Data Base [viitattu: 26.5.2016]. Saantitapa: http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php

Tällä hetkellä maapallon väkiluku on yli 7,6 miljardia. Katso tämän päivän maapallon väkilukuarvio

Esimerkeissä kerrotaan tarkemmin väestökehityksestä vuosina 0–2015 sekä YK:n väestöennusteesta vuoteen 2100. 

Esimerkit

Jaa