Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

5.10 Väestötiheys

Väestönmäärää tarkastellaan usein suhteutettuna alueen pinta-alaan. Tällä tavoin eri kokoisten alueiden väestömääriä voidaan verrata toisiinsa. Näin saatua lukua nimitetään väestötiheydeksi. Väestötiheys lasketaan neliökilometriä (km²) kohti. Tässä käytetään joko maan rajojen sisältämää kokonaispinta-alaa (vesistöt mukana) tai maapinta-alaa.

Kun vesistöt ovat pinta-alassa mukana, väestötiheys on pienempi kuin jos väestötiheys laskettaisiin pelkästään maapinta-alaa kohti. On muistettava, että väestötiheys saattaa olla jossain tapauksessa harhainen, jos maassa on paljon asumiseen kelpaamatonta vuoristoa tai autiomaata.

Vuoden 2016 alussa maapinta-alaa kohti laskettu väestötiheys Suomessa oli 18 henkilöä/km², kun se Hollannissa oli 406 henkilöä/km² ja Monacossa 25 700 henkilöä/km². Yli miljoonan asukaan maista harvaanasutuin on Mongolia, jossa asuu 1,9 henkilöä/km².

Maailman väkirikkaimman maan Kiinan väestötiheys on 146 henkilöä/km² ja toiseksi suurimman maan Intian 390 henkilöä/km². Tosin kiinalaisista suurin osa asuu alueella, joka on maan pinta-alasta lähes kolmannes. Intiassa taas asumiseen kelpaamattoman alueen koko on huomattavasti pienempi (ks. 13.8 Väestöntiheys eri maissa).

Maakunnittain tarkasteltuna väestötiheys on Suomessa korkein Uudellamaalla, 178 henkilöä/km². Matalin se on Lapin maakunnassa, vain 2 henkilöä/km². Uudenmaan maakuntaa maapinta-alaltaan 10 kertaa suuremmassa Lapin maakunnassa asukkaita onkin vain noin kymmenesosa Uudenmaan maakuntaan verrattuna.

Suomen kunnista väestötiheys oli vuoden 2016 alussa korkein Helsingissä (runsas 2 900 henkilöä/km²) ja matalin Savukosken kunnassa, jossa väestötiheys oli vain 0,2 henkilöä/km².

Suurin osa Suomen väestöstä keskittyy taajamiin. Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä tuottaman taajamarajauksen mukaan lähes 85 prosenttia suomalaisista, eli 4 630 124 henkilöä asui taajamissa vuoden 2015 lopussa. Taajamia oli yhteensä 749 ja niiden maapinta-ala oli yhteensä 6 747,6 km². Noin viisi kuudesta suomalaisesta asui siis alueella, joka on ainoastaan 2,2 prosenttia koko maan maapinta-alasta.

Tilastotietoa väestötiheydestä alueittain Suomessa löydät Väestörakenne-tilaston tietokantataulukoista.


Jaa