På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

6.2 Syntyvyys

Syntyvyydellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa tarkastellaan syntyneiden lasten osuutta väestöstä. Ilmiönä syntyvyys liittyy suvunjatkamiseen. Synnytystapahtumassa yhdelle naiselle voi syntyä useampia lapsia, jolloin puhutaan monisikiöisestä synnytyksestä (kaksoset, kolmoset, neloset).

Lisäksi lapsi voi syntyä joko elävänä tai kuolleena. Tilastoissa syntyneiden määrä kuvaa vuosittain elävänä syntyneiden lasten määrää. Kansainvälisen suosituksen mukaisesti lapsi kirjataan syntyneeksi siinä maassa, jossa syntyneen lapsen äiti asuu vakituisesti lapsen syntymähetkellä. Syntyvyyden tasoon vaikuttavat keskenmenot ja abortit (raskauden keskeyttämiset).

Väestötieteessä käytetään usein sanaa syntyneisyys, jolla tarkoitetaan syntyvyysilmiötä kuvaavaa tunnuslukua. Sanoja syntyvyys ja syntyneisyys käytetään usein merkitsemään samaa asiaa. Syntyvyyden mittaamisesta kerrotaan tarkemmin oppitunnilla 8.1 Syntyvyyden mittaaminen ja 8.2. Hedelmällisyyden mittaaminen.

Lisätietoa syntyneiden määrästä Suomessa saat Syntyneet-tilaston tilastosivulta ja tietokantatauluista.


Jaa