Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

8 Väestöilmiöiden mittaaminen

Edellisillä oppitunneilla 6 Väestöilmiöt ja 7 Väkilukutiedot tunnuslukujen perustana opit väestöilmiöiden sisällön sekä keinoja kuvailla eri väestöilmiöitä. Tällä oppitunnilla opit laskemaan eri väestöilmiöitä kuvaavia tunnuslukuja ja näet, miten väestöilmiöiden tutkiminen tapahtuu käytännössä.

Tämä oppitunti on yksi keskeisimmistä väestötieteen kurssin aiheista, sillä oppitunnin aikana käydään läpi väestöilmiöitä kuvaavien tunnuslukujen laskeminen. Oppitunnilla näet, miten tunnuslukuja käytetään väestöilmiöiden mittaamiseen ja tarkasteluun sekä millä tavoin tunnusluvut ohjaavat väestöilmiöistä tehtäviä päätelmiä.

Oppitunnilla esitetyt esimerkit väestötieteen todellisista tilastoaineistoista havainnollistavat, kuinka moniulotteisen ja pitkäjänteisen tutkimuskohteen väestöilmiöt muodostavat. Huomaat väestöilmiöiden tutkimisen muodostuvan ajallisesti pitkästä seurannasta, joka mahdollistaa ilmiöiden vertailemisen vuosikymmenten, jopa vuosisatojen välillä. Väestöilmiöitä kuvaavien tunnuslukujen avulla voidaan tehdä myös erikokoisten väestöjen – esimerkiksi eri maiden – välisiä vertailuja. Huomaat myös, millä tavoin väestöilmiöt ovat yhteydessä yhteiskunnan yleiseen tilaan, kuten ihmisten hyvinvointiin sekä yhteiskunnan taloudelliseen ja poliittiseen tilaan.

Oppitunnilla palataan myös riskiväestön käsitteeseen. Pääset syventämään tietoasi tästä jo edellisellä oppitunnilla käsitellystä aiheesta. Ymmärrät, miten tietylle väestönmuutostapahtumalle altis väestö ohjaa väestöilmiöiden tarkastelua ja miksi väestöilmiöitä on järkevää joissakin tapauksissa tarkastella vain tietyn ja rajatun ryhmän osalta.

Oppitunnin viimeisessä aiheessa on Harjoitukset-kohdassa tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi.


Jaa