Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

9.3 Stationäärinen väestö

Kun vuosittain syntyvien lasten määrä on yhtä suuri kuin vuosittain kuolleiden ihmisten määrä, niin kyseessä on stationäärinen väestö. Stationäärisen väestön vuosittainen kasvu on nolla.

Teoriassa stationäärinen väestö on suunnittelijan ja päätöksentekijän kannalta ihanteellinen. Tiedetään syntyvien ikäluokkien koko, eivätkä eläkelaskelmatkaan mene pahasti pieleen, kun pystytään arvioimaan vuosittain kuolevien määrä.

Ikäpyramidi on vuodesta toiseen samanlainen – se helpottaa erilaisten palvelujen mitoitusta. Koulutusta saavat vuodesta toiseen samankokoiset ikäluokat, työelämään siirtyvät samankokoiset ikäluokat ja asuntoa etsivät aina samankokoiset ikäluokat. Stationäärisessä väestössä kuolevuus on vuodesta toiseen samansuuruinen.

Vaikka stationäärinen väestö on hyvin teoreettinen, sitä käytetään kuitenkin monien toimintojen mitoituslaskelmissa. Tällöin arvioidaan väestönkehitystä stationäärinen väestö pohjana. Esimerkiksi eläkeläisten määrän arvio perustuu osaltaan stationäärisen väestön teorialle.


Jaa