Tilastot ja palvelut oppiaineittain

Näitä sivuja ei enää päivitetä. Löydät oppimateriaalivinkit ja tilastoaiheisia tehtäviä Opettajan tilasto-oppaasta.

 

Oheiseen taulukkoon on koottu linkkejä tilastoihin ja muihin tilastomateriaaleihin, joita voit hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa.

Taulukko. Tilastot oppiaineittain sekä kaikille sopivat tilastomateriaalit

Oppiaine Linkki tilastopalveluun tai -materiaaliin
Biologia Ympäristö ja luonnonvarat
Maa-, metsä- ja kalatalous
Englanti Finland in Figures  (key statistical data about Finland)
Fysiikka Energia
Historia ja
yhteiskuntaoppi 
Oma talous -laskuri (oman kotitalouden tulojen vertailua muihin)
Suomi 1917–2007 
Vuosisadan vertailut (yhteiskunnassa ja arjessa tapahtuneita muutoksia) 
Vuosisadan lähteet (tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta)
Historialliset tilastot (Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa)
Historiallisen tilastotiedon opas (koottu Suomea koskevia historiallisia tilastoja)
Tilastolaitoksen historiaa
Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio
Findikaattori (yhteiskunnan kehityksen kuva)
Tilastokoulun kurssit: Kansantalouden tilinpitoIndeksitVäestötieteen perusteet 
Suomen tilastojen historia -opas
Suomi lukuina (tilastotietoa Suomesta eri aihealueilta)
Tilastoarkiston palvelut
Kuluttajahintaindeksi
Vaalit
Väestölaskenta
Väestö
Videoita taloustiedon tunnille Suomen Pankin sivuilla 
Rahanarvonmuunnin (laskurilla markat euroiksi)
Kansantalouden tilinpito – talouden koko kuva (video)
Maantieto
 
Tietoa alueittain (esim. paikkatietoa, kartta-animaatioita, kuntien avainlukuja)
Paavo – Postinumeroalueittainen tieto
Alueluokitukset (esim. kunnat, valtiot ja maat)
Matematiikka ja tilastotiede Tilastokoulun kurssit: Indeksit, Johdatus tilastotieteeseen
Kuinka teen tilastotutkimuksen? -opas, Tilastojen lukutaito -opas
Rahanarvonmuunnin (laskurilla markat euroiksi)
Oppilaanohjaus Koulutus
Työmarkkinat
Ruotsi Finland i siffror (centrala statistikuppgifter)
Terveystieto Terveys
Tietotekniikka StatFin-tilastotietokanta (Suomea koskeva keskeinen tilastotieto mm. excel-muodossa)
Kaikille sopivat


 
Tilastotohtori  (vinkkejä tilastojen ja tiedon puutostilojen sekä informaatioähkyn helpottamiseksi)
Findikaattori  (ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä)
Tilastokoulu  (hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista; sisältää eri kursseja, joissa paljon esimerkkejä ja harjoitustehtäviä)
Tilasto-oppaat (oppaita tiedon hakuun, tulkintaan ja käyttöön)
Tilastokirjasto (kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus)
StatFin-tilastotietokanta (Suomea koskevaa keskeinen tilastotieto suomen, ruotsin ja englannin kielellä)
Tieto ja trendit – Talous- ja hyvinvointikatsaus (lehti ja blogi, seuraavat ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa sekä havainnoivat tiedon käyttäjän kannalta kiinnostavia muutoksia tilastojen maailmassa)
Suomi maailman kärjessä -listalta löydät vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä.